top of page
tomatid_edited_edited.jpg

Kogemuste kaudu, teadmiste toel

SINU HEAKS

kogemus
Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset, sotsiaalset- ja/või praktilist tuge.

Kogemusnõustaja saab aidata olemasolemise ja ära kuulamisega, mõistmise ja toetamisega, oma praktiliste kogemuste ja läbiproovitud lahendustega, oma teadmiste jagamise ja uute oskuste õpetamisega, vajadusel õigete inimeste juurde (arstid, nõustajad, konsultandid, sotsiaaltöötajad jne) edasi suunamise ja nende töö täiendamisega.​ 

        Kogemusnõustaja:

- räägib enda taastumisloo ja näidete põhjal taastumise võimalikkusest, kui Sa soovid

- toob näited oma taastumiskogemusest, kuid pakub kõrvale ka teisi lähenemisi; ta ei vali ja ei otsusta Sinu eest, milline valik      on parim ja Sinu jaoks kõige sobivam

- annab praktilist infot, mida võiksid vajada oma probleemide ja muredega toime tulemisel

- aitab Sul püstitada eesmärke ehk otsida soove ja suundi, kui vaja

- toetab Sind lähemate või kaugemate, väikeste või suurte eesmärkide saavutamisel

- aitab Sul hinnata ja analüüsida Sinu ressursse ja tugevusi; näeb ja otsib, millele Sa saad toetuda

- aitab Sul ennast analüüsida ja annab tagasisidet

- julgustab, innustab, inspireerib, aitab kaasa Sinu enesehinnangu parandamisele ja tasakaalu leidmisele

- aitab Sul hakkama saada hirmude ja pingetega

- annab ideid, kuidas rääkida oma probleemist

- aitab mõista, et igasugune tagasilangus on taastumisprotsessi osa ja näitab, kuidas tagasilööke õppimiseks ja arenemiseks      positiivselt ära kasutada

- aitab tagasilööke võimalikult palju vähendada ja leevendada

- annab teadmisi haiguse või probleemi kohta – kust tuleb, miks püsima jääb, mida saab teha jmt

- õpetab tegema muudatusi eluviisis, kui vaja ja Sa soovid

- õpetab Sind ennast analüüsima ja ennast paremini tundma

- aitab uuesti luua positiivset kujutlust endast, inimestest, elust ja maailmast

- aitab samm-sammult vastutust ja suutlikkust enda kätte võtta ja vähendada aja jooksul Sind toetavate inimeste panust.

- aitab Sul luua oma positiivset ja erilist taastumis- ja elulugu

Meil ootavad Sind vaid professionaalsed kogemusnõustajad, kes on läbinud riikliku õppekava alusel baas- ja täiendkoolituse

(200 akh), on võetud Kogemusnõustajate Koja liikmeks ning osalevad regulaarselt supervisioonidel. Meelelood MTÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

Nõustatavad valdkonnad ja teemad:

- meeleoluhäired

- depressioon

- ärevushäired (sh paanikahood)

- (töö)stress

- läbipõlemine

- kaassõltuvus

- rahustitest loobumine

- lähedase (alkoholi)sõltuvus 

- lähedase(vähihaige) põetamine

- lähedase õnnetusjärgsest ajutraumast taastumine

- kehaväline viljastamine (IVF)

- enneaegse lapsega toimetulek

- emotsionaalne ja vaimne taastumine teadveloleku ehk ärksus (i.k mindfulness) tehnikate abil

Kohtumised võivad toimuda nii meie ruumides Pepleri 12, Tartu kui ka Sinu kodu-, töö- või õpikeskkonnas, kaugnõustamist pakume videos või telefoni teel.

 

Töötoad
Töötoad, koolitused, tugigrupid

Töötoad, vestlusringid ja koolitused emotsionaalse heaolu teemadel loome ning kujundame vastavalt teie vajadustele pannes rõhku interaktiivsetele meetoditele.

 

Läbiviimist pakume nii meie ruumides, Pepleri 12 Tartu, kui ka teie õpi-, töö-, või muus keskkonnas, samuti kaugkohtumistena veebis.

kasvuhoone_edited.jpg

..õhupallide ja jääga harjutused näitasid nii hästi, mis teema nende tunnetega on..

- töötoas osalenu,13-aastane - 

meist
Meist

Mittetulundusühing Meelelood on loodud eesmärgiga tõsta laste, noorte, täiskasvanute ja eakate teadlikkust vaimse tervise probleemide ennetamiseks ja emotsionaalse heaolu suurendamiseks.

 

Oma eesmärkide saavutamiseks osutame nõustamis- ja konsultatsiooni teenust, viime läbi koolitusi, seminare ja töötubasi, korraldame teavituskampaaniaid ning loome ja juhime tugigruppe.

Meelelood on Eesti Töötukassa koostööpartner kogemusnõustamise teenuse osutajana.

​​

Kontakt
Võta meiega ühendust
ühendus
bottom of page